Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13
  • Offentlig rätt

Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13

Betänkande från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

47400

474 kr (exkl. moms)

Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13

Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13

Om publikationen

Föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället.

Utredningen lämnar också förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap samt om förbättrat administrativt stöd till organisationerna. Vidare föreslår utredningen åtgärder för att värna civilsamhällets roll i demokratin och för att öka mångfalden bland de som deltar i civilsamhället.

Särskild utredare: Dan Ericsson.
Köp den tryckta utredningen!

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!