Påbyggnadsutbildning med nationellt fastställd kursplan Tandsköterska, Skolverkets föreskrifter
Skolverket

Påbyggnadsutbildning med nationellt fastställd kursplan Tandsköterska, Skolverkets föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Träder i kraft 1 januari 2008

Ingår i häfte SKOLFS 2007:50-51, 12 sidor.