.
På lika villkor! SOU 2017:43 Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

På lika villkor! SOU 2017:43 Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Betänkande från Hjälpmedelsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

På lika villkor! SOU 2017:43 Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

På lika villkor! SOU 2017:43 Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 610
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824616-0
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Utredningen föreslår bland annat:
 • dels ett uppdrag till Specialpedagogiska skolmyndigheten som ska höja skolors kompetens om kognitivt stöd, dels utökade möjligheter för skolhuvudmännen att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.
 • att det i hälso- och sjukvårdslagen ska införas en definition av begreppet hjälpmedel, som förtydligar sjukvårdshuvudmännens skyldighet att erbjuda hjälpmedel.
 • att Socialstyrelsen regelbundet ska följa upp hjälpmedelsförskrivningen bland annat i form av jämförande statistik.
 • en ny bestämmelse om hjälpmedelsavgifter, i hälso- och sjukvårdslagen. Genom att införa en uttrycklig regel om hjälpmedelsavgifter blir det tydligt att sådana avgifter får tas ut och under vilka förutsättningar det kan ske.
 • att ett förtydligande görs av Myndigheten för delaktighets roll samt tre uppdrag till myndigheten för att förstärka dess arbete med individstöd.
 • att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering  ges i uppdrag att kartlägga befintligt kunskapsläge, inklusive bristande evidens och kunskapsluckor på hjälpmedelsområdet.
 • att Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och sprida goda exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet.

Särskild utredare: Gunilla Malmborg

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!