.
På jakt bland forskare och managementkonsulter
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

På jakt bland forskare och managementkonsulter

Klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet

21400

214 kr (exkl. moms)

På jakt bland forskare och managementkonsulter

På jakt bland forskare och managementkonsulter

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-918753765-3
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Rapporten handlar om klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet – hur den kan förstås och hur den idag bedrivs av forskare och managementkonsulter. Den handlar om den kliniska forskningens potential att utveckla kunskap med relevans och mening.

Utmärkande för klinisk forskning, så som den definieras i rapporten, är att den startar i en organisations (klients) önskan om hjälp att lösa ett problem eller en utmaning. Ambitionen är att bidra med en lösning i det enskilda fallet, samtidigt som forskaren med vetenskaplig noggrannhet samlar data och fördjupar sig i ett aktuellt problem för att bidra till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen.

Vi bör ständigt ställa oss frågan hur vi kan bidra till att samverkan mellan akademi och näringsliv leder till kunskap som är relevant. Det vill säga att den möter samhällets och näringslivets problem och utmaningar och att den har potential att bidra till förbättring. Med det som utgångspunkt och motiv har Vinnova, inom ramen för programmet Innovationsledning och organisering, finansierat studien som presenteras i denna rapport.