.
Övningsbok för Svensk juridik

Övningsbok för Svensk juridik

Mats Persson, Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman
Produkt-id: 8016906420523
ID: P000045654

383 kr (exkl. moms)

Övningsbok för Svensk juridik

Övningsbok för Svensk juridik

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Övningsbok för Svensk juridik är primärt avsedd att användas som fördjupning och test av kunskapsnivåer vid undervisning med läroboken Svensk juridik, men kan även användas i andra sammanhang där läsaren ska få en grundläggande förståelse för ämnet juridik.

Övningsbok för Svensk juridik har samma kapitelindelning och struktur som läroboken Svensk juridik och i ett inledande avsnitt ges läsaren en introduktion till att studera juridik. Övningsboken innehåller ca 850 frågor av tre olika slag – korta kunskapsfrågor utan lösningsförslag, tillämpningsfrågor med pedagogiska lösningsförslag samt tillämpningsfrågor utan lösningsförslag där en del av frågorna har koppling till rättsfall. Rättsfallen återfinns i boken Rättsfallssamling för Svensk juridik som med fördel används tillsammans med övningsboken för en inblick i hur juridiken omsätts och fungerar i praktiken.

Övningsboken innehåller frågor inom följande rättsområden:

• Konstitutionell rätt

• Förvaltningsrätt

• Personrätt

• Allmän förmögenhetsrätt

• Avtalsrätt

• Köprätt

• Fastighetsrätt

• Ersättningsrätt

• Arbetsrätt

• Associationsrätt

• Immaterialrätt

• Marknadsrätt

• Fordringsrätt

• Sakrätt

• Exekutionsrätt

• Familjerätt

• Straffrätt

• Processrätt

I ett separat avsnitt i övningsboken finns även en ordlista med förklaringar till ca 900 juridiska termer och begrepp.

Övningsbok för Svensk juridik kan med fördel användas som övningsbok på juridiska grund- och introduktionskurser, samt övriga liknande utbildningar.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139026006.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000045654", "primary"=>"true", "verkid"=>"7F79F694872F43C18525829C003173C42", "subject_areas"=>["Ekonomi", "Offentlig rätt", "Straffrätt"], "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0879", "id"=>"611994A41E37D59DC1257E6E0040AC62", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mats", "lastname"=>"Persson"}, {"contact_id"=>"1267", "id"=>"9C2CA51562BE0DBBC12579F8002DDAC8", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Magdalena", "lastname"=>"Giertz"}, {"contact_id"=>"1476", "id"=>"B94176C1F2282BBDC1257E58003E9996", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Åsa", "lastname"=>"Hellstadius"}, {"contact_id"=>"0789", "id"=>"53A3C62B5ACC1666C1257F1B0038A2B4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mattias", "lastname"=>"Nilsson"}, {"contact_id"=>"1070", "id"=>"7F0F9C527B442BE2C1257551005C1EC8", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jane", "lastname"=>"Reichel"}, {"contact_id"=>"0924", "id"=>"67AF4951CF383EBAC1257A1B002FA377", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Erik", "lastname"=>"Sjödin"}, {"contact_id"=>"1203", "id"=>"9320601C4A97DA94C1257D4D00326B99", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jack", "lastname"=>"Ågren"}, {"contact_id"=>"1386", "id"=>"AC1148C3EA99711CC12578FB00415F26", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Karin", "lastname"=>"Åhman"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"537", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "priceresellers"=>"268", "size"=>"392", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-01-12", "publicerat_timestamp"=>1673481600, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}