Övningsbok för Svensk juridik
Norstedts Juridik

Övningsbok för Svensk juridik

35700

357 kr (exkl. moms)

Övningsboken är primärt avsedd att användas som fördjupning och test av kunskapsnivåer vid undervisning med läroboken "Svensk juridik", men kan även användas i andra sammanhang där läsaren ska få en grundläggande förståelse för ämnet juridik. Övningsboken innehåller både korta och mer direkta kunskapsfrågor men även mer fördjupande och reflekterande frågor, varav vissa publiceras med svarsförslag. Övningsboken kan med fördel användas tillsammas med "Rättsfallssamling för Svensk juridik", för en inblick i hur juridiken omsätts och fungerar i praktiken.