Översyn av yrket personlig assistent
Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent

9300

93 kr (exkl. moms)

Syftet med översynen är att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter.

Utredaren ska bland annat:
  • undersöka arbetsförhållandena, inklusive arbetslednings–ansvaret, för personliga assistenter samt redovisa om det finns skillnader mellan privata anordnare, kommuner, brukarkooperativ och assistansberättigade som själva anställer sina assistenter,
  • undersöka vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av kompetens tillgodoses i dag, om det finns skäl för det,
  • lämna förslag på åtgärder som syftar till att goda arbetsförhållanden för personliga assistenter säkras samtidigt som den assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:072
  • ISBN/Best.nr: 68718-072
  • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Sociala frågor