Översyn av vissa bestämmelser om elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen
Justitiedepartementet

Översyn av vissa bestämmelser om elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen

8000

80 kr

En särskild utredare ska utvärdera lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Utredaren ska också föreslå de förändringar som bedöms lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten vid tillämpningen av bestämmelserna om elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen.
Produktdetaljer: