Översyn av våldtäktsbrottet
Justitiedepartementet

Översyn av våldtäktsbrottet

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska bland annat:
  • göra en översyn av våldtäktsbrottet,
  • genomföra en praxisgenomgång i syfte att kartlägga hur våldtäktsbrottet har tolkats och tillämpats,
  • lämna förslag på hur en reglering för ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt bör utformas,
  • överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt,
  • granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt och hur rättsväsendet i övrigt hanterar sådana ärenden,
  • analysera orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom,
  • överväga åtgärder för hur rättsväsendet ytterligare kan förbättra sitt arbete inom området,
  • lämna de förslag till författningsändringar eller andra åtgärder som behövs, och·
  • redovisa de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av förslagen.

Produktdetaljer: