Översyn av våldtäktsbrottet
Justitiedepartementet

Översyn av våldtäktsbrottet

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska bland annat:
 • göra en översyn av våldtäktsbrottet,
 • genomföra en praxisgenomgång i syfte att kartlägga hur våldtäktsbrottet har tolkats och tillämpats,
 • lämna förslag på hur en reglering för ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt bör utformas,
 • överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt,
 • granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt och hur rättsväsendet i övrigt hanterar sådana ärenden,
 • analysera orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom,
 • överväga åtgärder för hur rättsväsendet ytterligare kan förbättra sitt arbete inom området,
 • lämna de förslag till författningsändringar eller andra åtgärder som behövs, och·
 • redovisa de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av förslagen.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 11
 • Utgiven: 2014
 • Serie: Dir. 2014:123
 • ISBN/Best.nr: 68714-123
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen