Översyn av systemet för finansiering av de statliga avtalsförsäkringarna, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Översyn av systemet för finansiering av de statliga avtalsförsäkringarna, tilläggsdirektiv

1900

19 kr (exkl. moms)

Utredningstiden förlängs fram till den 1 oktober 2003.
Tryckt upplaga: