Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken
Socialdepartementet

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

8000

80 kr (exkl. moms)

Utredaren ska bland annat:
 • beskriva tillämpningen av principen om universell utformning
 • föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden
 • se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken, och
 • föreslå hur långsiktig uppföljning för målen inom funktionshinderspolititiken bör utformas.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 8
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2017:133
 • ISBN/Best.nr: 68717-133
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor