Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken
Socialdepartementet

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

8000

80 kr

Utredaren ska bland annat:
  • beskriva tillämpningen av principen om universell utformning
  • föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden
  • se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken, och
  • föreslå hur långsiktig uppföljning för målen inom funktionshinderspolititiken bör utformas.
Produktdetaljer: