Översyn av statsskuldspolitiken. SOU 2014:8.
 • budgetlagen
 • Fi 2013:02
 • Kerstin Hessius
 • skuldförvaltning
 • SOU 2014:08
 • statspapper
 • upplåning

Översyn av statsskuldspolitiken. SOU 2014:8.

Betänkande från Statsskuldsutredningen

24000

240 kr (exkl. moms)

Översyn av statsskuldspolitiken. SOU 2014:8.

Översyn av statsskuldspolitiken. SOU 2014:8.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 210
 • Utgiven: 2014
 • Serie: SOU 2014:008
 • ISBN/Best.nr: 978-913824075-5
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning

Om boken

Har haft i uppdrag att utreda frågor som rör statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella stabiliteten. Uppdraget kan delas in i två delar:
 • den första delen handlar om hur statspappersmarknaden - och därmed statens möjligheter att låna och bedriva statsskuldspolitik - kan komma att påverkas om statsskulden minskar. Samtidigt analyseras hur kommande regelkrav i de finansiella marknaderna kan komma att påverka efterfrågan på statspapper.
 • den andra delen består av en mer allmän översyn av staten upplåning och skuldförvaltning och omfattar ett antal olika frågor.
Utredningen ser bland annat över bestämmelserna i budgetlagen om statens upplåning och skuldförvaltning och lämnar förslag på hur dessa kan anpassas till övriga delar av lagen.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Särskild utredare: Kerstin Hessius

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!