Översyn av statens stöd till trossamfund
Kulturdepartementet

Översyn av statens stöd till trossamfund

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, ska se över statens stöd till trossamfund. Syftet med översynen är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov.