Översyn av stabsmyndigheter
Finansdepartementet

Översyn av stabsmyndigheter

6000

60 kr

Utredaren ska göra en översyn av Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling (Verva) i syfte att effektivisera stabsorganisationen och dess verksamhet.

Produktdetaljer: