Översyn av stabsmyndigheter
Finansdepartementet

Översyn av stabsmyndigheter

6000

60 kr (exkl. moms)

Utredaren ska göra en översyn av Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling (Verva) i syfte att effektivisera stabsorganisationen och dess verksamhet.
Tryckt upplaga: