Översyn av socialtjänstlagen
Socialdepartementet

Översyn av socialtjänstlagen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Utredarens förslag ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader.

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag på:
 • socialtjänstens struktur och konstruktion,
 • tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst,
 • en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
 • socialtjänstens uppdrag,
 • socialtjänstens indelning i olika grupper,
 • en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
 • möjlighet för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs,
 • möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras samt anslysera konsekvenserna av en förenkling och redogöra för fördelar och nackdelar av en ändring.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 17
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Dir. 2017:039
 • ISBN/Best.nr: 68717-39
 • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor