Översyn av Patent- och registreringsverkets organisation
Näringsdepartementet

Översyn av Patent- och registreringsverkets organisation

1800

18 kr (exkl. moms)

Utredaren ska kartlägga och analysera för- och nackdelar med att dela upp den nuvarande myndigheten i ett »Bolags- eller Registreringsverk» med säte i Sundsvall och ett »Patentverk» enligt förslag från Näringsdepartementets konsult.
Tryckt upplaga: