Översyn av mottagandet och bosättning av asylsökande och nyanlända
Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av mottagandet och bosättning av asylsökande och nyanlända

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.Utgångspunkten ska vara att systemet ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för de personer som beviljas uppehållstillstånd och stödja en effektiv och rättssäker asylprocess.Utredaren ges också i uppdrag att förbättra systemet för statlig ersättning till kommuner och landsting.Utredaren ska utreda och lämna förslag inom bland annat följande områden:
  • bosättning av asylsökande och nyanlända samt anvisning av ensamkommande barn
  • överenskommelser med kommuner
  • ansvarsfördelning mellan myndigheter
  • organiserad sysselsättning
  • statlig ersättning till kommuner och landsting