Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten.
Försvarsdepartementet

Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten.

8000

80 kr

Utredaren ska se över materiel- coh logistikförsörjningen för att det ska bli möjligt för regerinen att, med tillgängliga resurser, utforma och organisera denna med hänsyn till Försvarsmaktens justerade mål i enlighet med 2015 års försvarspolitiska proposition. 016.
Produktdetaljer: