.
Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. SOU 2018:53

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. SOU 2018:53

Slutbetänkande från Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)

55000

550 kr (exkl. moms)

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. SOU 2018:53

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. SOU 2018:53

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 651
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824830-0
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Utredningens huvudförslag:
  • att det i särskild ordning ska tas fram konkreta förslag som innebär att en förändrad pris- och ersättningsmodell för maskinell dosdispensering i linje med modell A kan implementeras. Utredningen gör en grov bedömning att det kan ta tre år från det att arbetet initieras till det att författningsändringarna som möjliggör modellen kan träda i kraft.

Alternativt förslag:
  • att göra justeringar inom ramen för dagens pris- och ersättningsmodell. En särskild periodens vara-lista för dosdispenserade läkemedel som utgår från utbytbarhetsgrupper i stället för förpackningsstorleksgrupper, är ett exempel på en särskilt intressant justering som bör övervägas.

Vidare presenteras förslag kring ändrade och nya bestämmelser som rör tillstånd att bedriva maskinell dosdispensering, kontinuitet och beredskap samt att bestämmelser om distribution av prövningsläkemedel införs i läkemedelslagen m.m.

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson

Köp ett eget exemplar och ta del av kompletta analyser och förslag!