Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83
Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83

Betänkande från Utstationeringskommittén

44700

447 kr (exkl. moms)

Föreslår att svenska arbetstagarorganisationer ska få vidta stridsåtgärder för svenska kollektivavtal med minimivillkor oavsett vilka villkor den utstationerande arbetsgivaren redan tillämpar. Utstationerade arbetstagare ska alltid kunna kräva ut minimivillkoren enligt sådana utstationeringskollektivavtal i svenska domstolar. Ett utstationeringskollektivavtal ger arbetstagarorganisationen ökad möjlighet till kontroll genom att organisationen föreslås få begära dokumentation på att minimivillkoren uppfyllts. I övrigt ger ett utstationeringskollektivavtal enligt förslaget inte arbetsgivaren samma skyldigheter som vanliga kollektivavtal. Kommittén föreslår även att en utstationerande arbetsgivare, på begäran av en svensk arbetstagarorganisation, ska vara skyldig att utse en behörig företrädare som organisationen kan förhandla om kollektivavtal med.

Kommittén föreslår vidare att Arbetsmiljöverket ska upplysa om vilka minimivillkor i svenska kollektivavtal som avses. Därmed blir det förutsebart vad som minst ska gälla vid utstationering i Sverige på det sätt som krävs enligt EU-rätten.
Särskild utredare: Marie Granlund

Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 442
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:083
  • ISBN/Best.nr: 978-913824351-0
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering