Översyn av lagen om skiljedomsförfarande. SOU 2015:37
Justitiedepartementet

Översyn av lagen om skiljedomsförfarande. SOU 2015:37

Betänkande från Skiljedomsförfarandeutredningen

24000

240 kr (exkl. moms)

Utredningen har gjort en översyn av lagen om skiljeförfarandelagen för att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande. En viktig del i detta är att anpassa lagen ytterligare till internationell standard på området.

Utredningen har dessutom lämnat förslag på hur klanderprocessen i hovrätten kan bli mer effektiv och hur onödiga och parallella domstolsprocesser kan undvikas.

För att underlätta för internationella aktörer som deltar i skiljeförfaranden i Sverige föreslår utredningen att engelska ska kunna användas av vittnen och parter vid klanderprocess i domstol.
Särskild utredare: Johan Munck

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga: