Översyn av lagen om skiljedomsförfarande. SOU 2015:37
  • Straffrätt & Rättsväsen

Översyn av lagen om skiljedomsförfarande. SOU 2015:37

Betänkande från Skiljedomsförfarandeutredningen

24000

240 kr (exkl. moms)

Översyn av lagen om skiljedomsförfarande. SOU 2015:37

Översyn av lagen om skiljedomsförfarande. SOU 2015:37

Om publikationen

Utredningen har gjort en översyn av lagen om skiljeförfarandelagen för att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande. En viktig del i detta är att anpassa lagen ytterligare till internationell standard på området.

Utredningen har dessutom lämnat förslag på hur klanderprocessen i hovrätten kan bli mer effektiv och hur onödiga och parallella domstolsprocesser kan undvikas.

För att underlätta för internationella aktörer som deltar i skiljeförfaranden i Sverige föreslår utredningen att engelska ska kunna användas av vittnen och parter vid klanderprocess i domstol.
Särskild utredare: Johan Munck

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!