Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Finansdepartementet

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredaren ska överväga om större samhällsförändringar, som påverkar kostnaderna för kommuner och landsting, i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande systemet. Vidare ska utredaren analysera om det finns möjligheter att förenkla utjämningen.Utredaren ska:
 • analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader,
 • överväga om vissa delmodeller behöver ändras, eller bör utgå, och om nya delmodeller bör införas och i så fall lämna förslag till sådana modeller,
 • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar, och
 • om de föreslagna ändringarna av kostnadsutjämningen leder till stora intäktsförändringar, lämna förslag till införanderegler.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 8
 • Utgiven: 2016
 • Serie: Dir. 2016:091
 • ISBN/Best.nr: 68716-091
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning