Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 2. SOU 2018:88
Socialdepartementet

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 2. SOU 2018:88

Betänkande från LSS-utredningen (S 2016:03)

22000

220 kr

FÖR LÄNK TILL DEN SEPARATA DEL 1, se längre ned. Del 1 innehåller utredningens förslag.Del 2 innehåller avsnitt om bl.a bakgrunden till LSS, internationella styrdokument, tidigare utredningar, gällande rätt, EU-rätt, förklaringar till kostnadsutvecklingen, internationell utblick, direktivet som lagt ramarna för utredningen m.m.Särskild utredare: Gunilla Malmborg
Produktdetaljer: