Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88

Betänkande från LSS-utredningen (S 2016:03)

58000

580 kr (exkl. moms)

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 820
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824885-0
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

FÖR DEN SEPARATA DEL 2, se längre ned.


Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften:
 • statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag.
 • insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser:
   
 • personlig service och boendestöd 
 • personligt stöd till barn  
 • förebyggande pedagogiskt stöd

 Vidare föreslås bland annat också:
 • att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
 • att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
 • att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
 • att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar

Särskild utredare: Gunilla Malmborg