Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88
Socialdepartementet

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88

58000

580 kr (exkl. moms)

FÖR SEPARATA DEL 2, se längre ned.OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Utkommer i januari.