Översyn av grundskyddet för pensionärer. Ds 2018:8
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Översyn av grundskyddet för pensionärer. Ds 2018:8

Inriktning för ett nytt grundskydd

9500

95 kr (exkl. moms)

Översyn av grundskyddet för pensionärer. Ds 2018:8

Översyn av grundskyddet för pensionärer. Ds 2018:8

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 289
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Ds 2018:008
 • ISBN/Best.nr: 978-913824774-7
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har tagit initiativ till en utredning för att göra en översyn av grundskyddet för pensionärer. Uppdraget omfattar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Utredningens förslag:
 • Garantipensionen ska höjas för både gifta och ogifta. Avräkning ska ske mot allmän pension på samma sätt som görs idag.
 • Ett tilläggsbelopp i garantipensionen ska införas med ett högre belopp för ogifta än för gifta. Tilläggsbeloppet ska avräknas mot tjänstepension och nettokapitalinkomster med 48 procent.
 • Nivån på garantipensionen ska justeras utifrån uttagsålder om uttaget görs senare än vid åldern för tidigast uttag av garantipension. Idag är denna ålder 65 år. När riktålder för uttag av pension införs utgår man istället från individens riktålder vid justering av garantipensionen vid senare uttag. Vid ett senare uttag ska den löpande utbetalningen räknas upp i relation till den försäkrades förväntade genomsnittliga återstående livslängd (delningstalet) samt i relation till arvsvinster.

Utredningen föreslår också reformer avseende bostadstillägg för ålderspensionärer till exempel att bostadskostnadstaket i bostadstillägget ska höjas till 7 000 kronor per månad.

För kompletta förslag - köp ditt eget exemplar av Ds:n!