Översyn av generalläkarfunktionen
Försvarsdepartementet

Översyn av generalläkarfunktionen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över generalläkarfunktionen inom Försvarsmakten och lämna förslag om en effektiv och rationell tillsyn när det gäller miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård m.m. inom försvarets område.