Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv
Socialdepartementet

Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Syftet med översynen är att ge regeringen underlag och skapa såväl tydliga som hållbara förslag till eventuella reformer på området.

 Utredaren ska bland annat:
  • analysera hur garantipensionen bör konstrueras till följd av den rättsliga utvecklingen och utarbeta nödvändiga
  • författningsförslag, och
  • utreda om krav på uppehållsrätt bör införas för rätt till garan-tipension, garantipension till omställningspension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 11
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:106
  • ISBN/Best.nr: 68718-106
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning