Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. SOU 2015:93
Finansdepartementet

Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. SOU 2015:93

28000

280 kr (exkl. moms)

Uppdraget har varit att se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer.Utgångspunkten är ett förslag till ändringar i regelverket som ska syfta till konkurrensneutralitet vid valet mellan att bedriva verksamhet i kommunal eller privat regi.
Särskild utredare: Kristina Harmsen Hogendoorn