Översyn av energipolitiken
Miljö- och energidepartementet

Översyn av energipolitiken

8000

80 kr

En parlamentarisk sammansatt kommitté som ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.
Produktdetaljer: