Översyn av energipolitiken
Miljö- och energidepartementet

Översyn av energipolitiken

8000

80 kr (exkl. moms)

En parlamentarisk sammansatt kommitté som ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.
Tryckt upplaga: