Översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott, tilläggsdirektiv

2500

25 kr (exkl. moms)

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2004.

Produktdetaljer: