Översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott, tilläggsdirektiv

2500

25 kr

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2004.

Produktdetaljer: