Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan
Utbildningsdepartementet

Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Syftet är att åstadkomma ett effektivare och tillförlitligare nationellt sammanhållet system för bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare.
Tryckt upplaga: