Översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m., tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m., tilläggsdirektiv

6000

60 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för uppdraget. Redovisning av uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008.

Tryckt upplaga: