Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag
Finansdepartementet

Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över beskattningen vid avyttring av kvalificerade andelar i samband med ägarskiften för att säkerställa att reglerna är ändamålsenliga och att skattereglernas utformning inte påverkar om verskamheten avyttras till någon inom eller utom närståendekretsen.
Tryckt upplaga: