Översyn av arkivområdet
Kulturdepartementet

Översyn av arkivområdet

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden.

Utredaren ska bl.a.
 • översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
 • se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till utvecklingen på området,
 • analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att undvika överlappning och för att upprätthålla en god och säker informationshantering och möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
 • analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens övergång till digitala processer, och
 • analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 15
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Dir. 2017:106
 • ISBN/Best.nr: 68717-106
 • Ämnen: Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning