Översyn av Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av Arbetsförmedlingen

8000

80 kr

En särskild utredare ska göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Utredaren ska utifrån de senaste årens reformer och förändringar på arbetsmarknaden analysera myndighetens förutsättningar att framgångsrikt genomföra sitt uppdrag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
Produktdetaljer: