Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten
Norstedts Juridik

Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

33600

336 kr (exkl. moms)

Kommuner ska enligt lag ha det övergirpande ansvaret för att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det gäller både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta lösningar på sina problem.Kommunens uppgift är att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Kommunens skyldigheten sträcker sig att gälla även under skuldsaneringsförfarandet och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.