Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten
Norstedts Juridik

Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

33600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

336 kr (exkl. moms)

Den som är allvarligt skuldsatt kan behöva hjälp med många saker, och tidiga stödinsatser är viktiga. Överskuldsättning är inte ett problem bara för den enskilde, utan påverkar ofta den överskuldsattes familj och närstående negativt. Det är även ett samhällsproblem. Juridiken är ett av de verktyg som behövs för att kunna ge bra stöd till en överskuldsatt person. Den här boken vänder sig till både studenter och redan yrkesverksamma som möter allvarligt skuldsatta personer.

I boken ges först en kort introduktion till fordringsrätten, bland annat hur skulder kan uppkomma och när de ska betalas. Därefter behandlas bland annat konsumentkrediter och snabblån, reglerna om betalningspåminnelser och inkasso och hur Kronofogden hanterar ett krav. Möjligheten att behålla bostaden är ofta mycket viktig och därför behandlas reglerna om vräkning ingående. I boken beskrivs också både när skuldsanering kan ske och vad det innebär att få en skuldsanering beviljad.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 187
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913911674-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Den som är allvarligt skuldsatt kan behöva hjälp med många saker, och tidiga stödinsatser är viktiga. Överskuldsättning är inte ett problem bara för den enskilde, utan påverkar ofta den överskuldsattes familj och närstående negativt. Det är även ett samhällsproblem. Juridiken är ett av de verktyg som behövs för att kunna ge bra stöd till en överskuldsatt person. Den här boken vänder sig till både studenter och redan yrkesverksamma som möter allvarligt skuldsatta personer.

I boken ges först en kort introduktion till fordringsrätten, bland annat hur skulder kan uppkomma och när de ska betalas. Därefter behandlas bland annat konsumentkrediter och snabblån, reglerna om betalningspåminnelser och inkasso och hur Kronofogden hanterar ett krav. Möjligheten att behålla bostaden är ofta mycket viktig och därför behandlas reglerna om vräkning ingående. I boken beskrivs också både när skuldsanering kan ske och vad det innebär att få en skuldsanering beviljad.
Målgrupp
Övrigt, Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Socialrätt
  • Publicerad: 2019-09-11
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911674-5