Överprövningsutredningen, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Överprövningsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.