.
Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Processrätt
  • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
  • Ordning och säkerhet
  • EU-rätt

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

Håkan Friman, Ulf Wallentheim, Joakim Zetterstedt

En kommentar

0
Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I verket kommenteras lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Frågor som aktualiseras vid överlämnande till Sverige behandlas i särskilda avsnitt i kommentaren. I ett inledande avsnitt finns en översiktlig beskrivning av det straffrättsliga samarbetet, där centrala begrepp och frågeställningar förklaras. Framställningen vänder sig i första hand till praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor med anknytning till överlämnande till eller från Sverige, men den kan också i valda delar användas i undervisning som en introduktion till det straffrättsliga samarbetet.