.
Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder
  • Straffrätt
  • EU-rätt

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

En kommentar

114200

1.142 kr (exkl. moms)

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I boken kommenteras lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Frågor som aktualiseras vid överlämnande till Sverige behandlas i särskilda avsnitt i boken. I ett inledande avsnitt finns en översiktlig beskrivning av det straffrättsliga samarbetet, där centrala begrepp och frågeställningar förklaras. Framställningen vänder sig i första hand till praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor med anknytning till överlämnande till eller från Sverige, men den kan också i valda delar användas i undervisning som en introduktion till det straffrättsliga samarbetet.