.
Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder
 • Straffrätt
 • EU-rätt

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

En kommentar

107700

1,077 kr (exkl. moms)

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 534
 • Utgiven: 2016
 • Serie: Gula Biblioteket
 • ISBN: 9789139114413
 • Ämnen: Straffrätt
 • Taggar: EU-rätt,
 • Författare: Håkan Friman, Ulf Wallentheim, Joakim Zetterstedt

Om boken

I boken kommenteras lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Frågor som aktualiseras vid överlämnande till Sverige behandlas i särskilda avsnitt i boken. I ett inledande avsnitt finns en översiktlig beskrivning av det straffrättsliga samarbetet, där centrala begrepp och frågeställningar förklaras. Framställningen vänder sig i första hand till praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor med anknytning till överlämnande till eller från Sverige, men den kan också i valda delar användas i undervisning som en introduktion till det straffrättsliga samarbetet.