.
Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder
  • Straffrätt
  • EU-rätt

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

Håkan Friman, Ulf Wallentheim, Joakim Zetterstedt

En kommentar

119900

1.199 kr (exkl. moms)

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I boken kommenteras lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Frågor som aktualiseras vid överlämnande till Sverige behandlas i särskilda avsnitt i boken. I ett inledande avsnitt finns en översiktlig beskrivning av det straffrättsliga samarbetet, där centrala begrepp och frågeställningar förklaras. Framställningen vänder sig i första hand till praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor med anknytning till överlämnande till eller från Sverige, men den kan också i valda delar användas i undervisning som en introduktion till det straffrättsliga samarbetet.