.
Överförmyndarpraktika

Överförmyndarpraktika

Eva von Schéele, Jan Wallgren

En praktisk vägledning för överförmyndaren

0
Överförmyndarpraktika
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Stora och små beslut fattas fortlöpande i överförmyndarens dagliga arbete. Regelverket är många gånger invecklat och det kan vara svårt att hitta vägledning. Denna handbok underlättar för handläggare i vanliga överförmyndarfrågor som många gånger är av stor betydelse för den det berör. Råd och anvisningar, exempel på blanketter och mallar gör praktikan till ett enkelt användarredskap. Varje kapitel ger en grundlig genomgång inom det område som behandlas.

Aktualiteten upprättshålls genom regelbunden uppdatering, en till två gånger per år. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.

Med varje uppdatering följer en översikt över vilka ändringar som har gjorts. Vid behov tillkommer också helt nya kapitel.

Materialet är länkat till hänvisade lagrum och även till rättsfall i den mån detta är möjligt.