Överförmyndarpraktika
Wolters Kluwer

Överförmyndarpraktika

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Stora och små beslut fattas fortlöpande i överförmyndarens dagliga arbete. Regelverket är många gånger invecklat och det kan vara svårt att hitta vägledning. Denna handbok underlättar för handläggare i vanliga överförmyndarfrågor som många gånger är av stor betydelse för den det berör. Råd och anvisningar, exempel på blanketter och mallar gör praktikan till ett enkelt användarredskap. Varje kapitel ger en grundlig genomgång inom det område som behandlas.

Aktualiteten upprättshålls genom regelbunden uppdatering, en till två gånger per år. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.

Materialet är länkat till hänvisade lagrum och även till rättsfall i den mån detta är möjligt. Med varje uppdatering följer en översikt över vilka ändringar som har gjorts. Vid behov tillkommer också helt nya kapitel.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: