.
Överförmyndarpraktika

Överförmyndarpraktika

Eva von Schéele, Jan Wallgren

En praktisk vägledning för överförmyndaren

Produkt-id: 8007766901035
ID: P000042078

4.200 kr (exkl. moms)

Överförmyndarpraktika

Överförmyndarpraktika

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Stora och små beslut fattas fortlöpande i överförmyndarens dagliga arbete. Regelverket är många gånger invecklat och det kan vara svårt att hitta vägledning. Denna handbok underlättar för handläggare i vanliga överförmyndarfrågor som många gånger är av stor betydelse för den det berör. Råd och anvisningar, exempel på blanketter och mallar gör praktikan till ett enkelt användarredskap. Varje kapitel ger en grundlig genomgång inom det område som behandlas.

Aktualiteten upprättshålls genom regelbunden uppdatering, en till två gånger per år. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.

Med varje uppdatering följer en översikt över vilka ändringar som har gjorts. Vid behov tillkommer också helt nya kapitel.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/ovprakt1906.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000042078", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000117831", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Socialrätt"], "subtitle"=>"En praktisk vägledning för överförmyndaren", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1250", "id"=>"98D9651AF4EB8D06C1257646002D84D9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Eva", "lastname"=>"von Schéele"}, {"contact_id"=>"1247", "id"=>"987539BEC3814529C125755200596F81", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jan", "lastname"=>"Wallgren"}], "prodtype"=>"Pärm med lösblad", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"43", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"2100", "size"=>"684", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "show_stock"=>"No", "publicerat_datum"=>"2024-02-05", "publicerat_timestamp"=>1707091200}