.
Överförmyndare och dödsbon
  • Familjerätt
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Förvaltningsrätt

Överförmyndare och dödsbon

Eva von Schéele, Peter Signäs
0
Överförmyndare och dödsbon
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Överförmyndare och dödsbon syftar framför allt till att underlätta handläggningen av arvskiften (och ev. bodelningar) för överförmyndare. Myndigheten ska, med stöd av ett stort antal handlingar, avgöra om den enskilde, en underårig eller en person med god man eller förvaltare, tillskiftas det arv denne har rätt till enligt gällande rätt. Denna uppgift är sannolikt den allra svåraste och mest komplicerade för överförmyndare.
Vår förhoppning är att detta verk på ett tydligt och enkelt sätt ska hjälpa överförmyndarna i deras viktiga uppdrag att se till att de som inte själva kan eller får rättshandla i arvsfrågor erhåller den egendom de har rätt till.
Även ställföreträdare, såsom förmyndare, gode män och förvaltare, kan ha nytta av detta verk för att på bästa sätt företräda sina huvudmän och se till att de får ut sitt rättmätiga arv.