.
Överförmyndare och dödsbon
 • Familjerätt
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Förvaltningsrätt

Överförmyndare och dödsbon

Eva von Schéele, Peter Signäs
Produkt-id: 6083135864998
ID: 8D3C5E9B8FD45F5585258312003F1088

508 kr (exkl. moms)

Överförmyndare och dödsbon

Överförmyndare och dödsbon

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 204
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139116875
 • Ämnen: Familjerätt, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt,
 • Författare: Eva von Schéele, Peter Signäs

Om boken

Överförmyndare och dödsbon syftar framför allt till att underlätta handläggningen av arvskiften (och ev. bodelningar) för överförmyndare. Myndigheten ska, med stöd av ett stort antal handlingar, avgöra om den enskilde, en underårig eller en person med god man eller förvaltare, tillskiftas det arv denne har rätt till enligt gällande rätt. Denna uppgift är sannolikt den allra svåraste och mest komplicerade för överförmyndare.
Vår förhoppning är att denna bok på ett tydligt och enkelt sätt ska hjälpa överförmyndarna i deras viktiga uppdrag att se till att de som inte själva kan eller får rättshandla i arvsfrågor erhåller den egendom de har rätt till.
Även ställföreträdare, såsom förmyndare, gode män och förvaltare, kan ha nytta av denna bok för att på bästa sätt företräda sina huvudmän och se till att de får ut sitt rättmätiga arv.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139116875.png", "type"=>"print", "product_id"=>"8D3C5E9B8FD45F5585258312003F1088", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"8D3C5E9B8FD45F5585258312003F1088", "verkid"=>"8D3C5E9B8FD45F5585258312003F0FC01", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Offentlig rätt", "Socialrätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Förvaltningsrätt", "Socialrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1250", "id"=>"98D9651AF4EB8D06C1257646002D84D9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Eva", "lastname"=>"von Schéele"}, {"contact_id"=>"1452", "id"=>"B6128B53ECDB062BC1258312003F2CC3", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Signäs"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"306", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"356", "size"=>"204", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-04-20", "publicerat_timestamp"=>1618876800}