Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket
Näringsdepartementet

Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll, i form av basunderhåll, från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras. Utrednare ska bl.a. analysera Infranord AB:s och Trafikverkets verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll, genomföra en omvärldsanalys samt föreslå vilka delar av Infranord AB:s verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll som ska föras över till Trafikverket.
Tryckt upplaga: