Överdrivet spelande och hälsa
Statens folkhälsoinstitut

Överdrivet spelande och hälsa

8000

80 kr

Alarmerande samband - men vad är orsak och vad är verkan?En systematisk litteraturöversikt över internationella befolkningsstudier som visar vilket vetenskapligt stöd det finns för sambandet mellan spelproblem och hälsa.Konstaterar att det finns starka statistiska samband mellan överdrivet spelande och t.ex.
  • ökat alkoholbruk
  • missbruk av tobak och/eller narkotika
  • depression, ångest och självmordstankar
  • sämre allmän hälsa.
Konstaterar även starka samband med sociala faktorer som låg socioekonomisk status, föräldrars spelvanor, etnisk minoritetsbakgrund, kriminalitet och våld. För att bestämma orsak och verkan krävs dock fler longitudinella studier. Sådana pågår i bl.a. Kanada, Australien och Sverige.
Den femte rapporten i Swelogs-serien (Swedish longitudinal gambling study).
Produktdetaljer: