Otillåtna bosättningar. Ds 2016:17
Justitiedepartementet

Otillåtna bosättningar. Ds 2016:17

21200

212 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår ett nytt enklare och billigare förfarande för markägare att avlägsna otillåtna bosättningar.

Det nuvarande regelverket är inte anpassat för att hantera de mycket stora otillåtna bosättningar som har etablerats i Sverige på senare år. För att underlätta för en markägare att få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten, föreslås därför att markägaren under vissa förutsättningar ska kunna ansöka utan att behöva identifiera de boende.

Behovet av ett effektivt förfarande får dock inte gå ut över rättssäkerheten. De personer som ska avlägsnas befinner sig ofta i en mycket utsatt social och ekonomisk situation och att avlägsna dem från platsen är många gånger en mycket ingripande åtgärd. Därför läggs därför också förslag som syftar till att garantera att de boende behåller och i vissa avseenden stärker sina möjligheter att göra invändningar i processen.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Ds 2016:017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824455-5
  • Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen