.
Otillåten påverkan mot Migrationsverket. Brå rapport 2016:14

Otillåten påverkan mot Migrationsverket. Brå rapport 2016:14

19300

193 kr (exkl. moms)

Otillåten påverkan mot Migrationsverket. Brå rapport 2016:14

Otillåten påverkan mot Migrationsverket. Brå rapport 2016:14

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Migrationsverket är en av de myndigheter vars anställda anger att de utsätts för försök till otillåten påverkan. Påverkansförsöken sker främst i form av trakasserier och hot, men även av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden. Det är myndighetens klienter som står för den största delen av påverkansförsöken, och i många fall bedömer de anställda att försöken beror på desperation eller psykisk ohälsa.

Denna rapport är en fördjupad studie av materialet till rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13), som kartlägger situationer vid fler myndigheter. Utifrån bland annat enkätsvar och intervjuer beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir. Mot bakgrund av resultaten presenteras förslag på lämpliga strategier och metoder för att fördjupa och effektivisera det förebyggande arbetet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.