.
Otillåten påverkan mot företag

Otillåten påverkan mot företag

En undersökning om utpressning

20600

206 kr (exkl. moms)

Otillåten påverkan mot företag

Otillåten påverkan mot företag

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Utpressningsbrotten har femfaldigats på 20 år!

BRÅ:s undersökning visar att antalet anmälningar mot utpressning ökat från 500 till 2 500 fall på 20 år. Det finns dessutom anledning att befara ett stort mörkertal.
Undersökningen riktar ljuset mot ett delvis dolt fenomen där företagare
  • utsätts för hotfull skuldindrivning
  • erbjuds »beskydd» av kriminella
  • utpressar andra företagare
  • drabbas av skadegörelse och trakasserier
  • »bötfälls» av kriminella.
Undersökningen baseras på intervjuer med både drabbade och gärningsmän samt myndighetspersoner och på en genomgång av förundersökningar om utpressning mot företagare. Innehåller också förslag till åtgärder för företagare, företagsorganisationer och myndigheter.

Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.