Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden
Justitiedepartementet

Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Syftet är att identifiera risker i välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system, för att därigenom kunna säkerställa en korrekt användning av offentliga medel samt effektivt förebygga och beivra brottslighet av detta slag. I uppdraget ingår att utarbeta nödvändiga lagförslag.